География с виртуална реалност ClassVR – природни бедствия (ученическа възраст 7-11)

08 Октомври 2020 г.
География с виртуална реалност ClassVR – природни бедствия (ученическа възраст 7-11)
„Този урок работи наистина добре като част от последователност, в която учениците изследват какво причинява различни бедствия по света. Той дава възможност на учителите да разширят географския речник на своите ученици, като усъвършенстват разбирането си за скалата на Рихтер, промените в околната среда и природните феномени. "
„Тази практическа сесия също ще даде представа за спецификите на ураганите и вулканичната дейност.“ – Андрю Шелтън, Avantis Education

Учебни цели:
Да се разберат различните видове природни бедствия.
Да се обясни въздействието на специфичните природни бедствия върху човешката и физическата география.
Да се обясни как се случват определени природни бедствия.

Практическа сесия:
Предварително заредете плейлистите във виртуална реалност ClassVR и започнете да изследвате външната структура на вулканите. Поровете се по-дълбоко с въпроси за това как можете да различавате активни и спящи вулкани; изследвайте различното между магмата и лавата и общата структура на вулканите. За да насърчите мисленето, помолете учениците да разсъждават защо хората могат да изберат да живеят близо до вулканите и да обсъдят аргументите за и против това. Преминете към други природни бедствия, като сравните въздействието, което имат, за да насърчат децата да използват анализ и оценка. Отбележете причините защо някои държави - някои от които са гъсто населени - може да са склонни към подобни бедствия и защо заселниците преди стотици години все пак са избрали да живеят на тези места. Помислете дали да не отделите науката зад тези събития и да разберете сложността на това как температурата на водата, налягането на въздуха и тектоничната активност могат да допринесат за тези огромни събития.

Влияние върху обучението:
Използването на завладяващи визуализации на мащаба, въздействието и вида на щетите, които могат да причинят различни природни бедствия, дава възможност на децата да оценят огромните щети, които такова събитие може да причини. Също така, като използват плейлистите за ключови въпроси, учениците могат да използват изображенията, за да подкрепят отговорите си. От своя страна това ще им позволи да си припомнят, приложат и интегрират по-специфична и сложна лексика в своите отговори и ще получат по-задълбочено разбиране на географските и научните особености.


Новини
Партньори