Полезно

Математика с виртуална реалност ClassVR– Линии и ъгли (ученическа възраст 14-15)

03 Юни 2020 г.
Математика с виртуална реалност ClassVR– Линии и ъгли (ученическа възраст 14-15)
Гимназия Франклин, Ливония, Мичиган
За да започнат урока, учениците разгледаха постери с различни ъгли и линии, за да си припомнят ключовите термини. След това разгледаха ъглите и линиите в класната стая, да имат тактилен опит от първа ръка за тези понятия. После разшириха обхвата до разглеждане на ъглите и линиите около училището.

Учебни цели:
Математика
Идентифициране на линия и форма (кръг, правоъгълник, триъгълник);
Идентифициране на атрибутите на линиите, кръговете и ъглите с еквивалентни мерки;
Идентифициране на атрибутите на перпендикулярни линии, успоредни линии и сегменти от линии, ъгли и кръгове.

Практическа сесия:
Сесията започна с преглед на постерите за линии и ъгли, след което стартирахме плейлиста на ClassVR. За да приложат своите разбирания, учениците трябваше да намерят линии и ъгли на прожектирани на дъската архитектурни сгради. Използвайки цифрово мастило и гума, децата идентифицираха различните линии и ъгли на сградите. След това сложиха очилата за виртуална реалност ClassVR, за да изследват всички линии и ъгли във виртуалния свят. Беше използвана динамичната точка, за улеснение на групата в преживяването, докато си сътрудничиха за различните линии и ъгли в 360-градусовия свят.

Влияние върху обучението:
Учениците бяха 100% ангажирани по време на целия урок. Те обичат да ползват очилата ClassVR за по-ефективно обучение. Вербалните комуникации и сътрудничеството бяха изключително през цялата сесия.


Полезно
Новини
Партньори