Полезно

Наука с виртуална реалност ClassVR– Усетете обстановката (ученическа възраст 8-10).

28 Май 2020 г.
Наука  с виртуална реалност ClassVR– Усетете обстановката (ученическа възраст 8-10).
Начално училище Trevilians, Луиза, Вирджиния, САЩ
Използвайки виртуалната реалност с ClassVR, учениците успяха да проучат и опишат места, които повечето никога няма да получат възможността да видят лично. Тази ваканция в час помогна на учениците лесно да опишат обстановка, като използват сензорни думи. Децата научиха значението на писменото описание на обстановката, така че читателите да могат по-добре да визуализират историята им
Учебни цели:
  • Идентифициране на сетивни думи, които описват гледки, миризми, звуци и вкусове.
  • Опознаване как сетивните думи допринасят за текста.
  • Създаване на визуални / устни предстаяния на текста, идентифициращи конкретни описания.
Практическа сесия
В деня преди урока учениците изследваха сетивата и заедно създадоха базова диаграма на сетивни думи от опита им, думи, които биха могли да използват в дейността. Започнаха от урока по VR, като прегледаха какви са сетивните думи, като се върнаха към базовата диаграма и обсъдиха защо тези думи са важни. След като учениците се разделиха по двойки, партньорът, който първи ще започне с очилата Class VR (партньор 1), на случаен принцип избра карта за локация на VR от купчината. Той не трябваше да споделят местоположението с партньора си, тъй като по-късно партньорът трябваше да го познае по тяхното описание. Първият съотборник имаше три минути да сложи очилата и да опише местоположението, използвайки сетивни думи. Партньорът, който не беше във виртуалната реалност (партньор 2), записваше тези описания на графичен органайзер. Графичният органайзер включваше и въпроси, които биха помогнали да помогнат за сетивата, които са трудни за описание. Когато трите минути изтекоха, партньор 2 имаше още три минути, за да начертае картина на местоположението, използвайки описанието на партньор 1. Преди да смени заданията, партньор 2 сподели картината си с партньор 1 и отгатна местоположението. След това партньор 2 проучи VR местоположението, докато партньор 1 добави нови бележки към графичния органайзер. Когато изтече времето на партньор 2, учениците размишляваха върху опита и как са се справили. Те разгледаха картината, която партньор 2 нарисува и обсъдиха какви описания могат да бъдат добавени или променени, за да се подобри представянето на местоположението. Екипите също споделиха своя опит с останалите от класа. Като разширение, учениците работиха с партньора си, за да създадат разказвателна история с тяхната обстановка и трябваше да включат сетивни думи от своя графичен органайзер.

Влияние върху обучението
Учениците бяха ангажирани и силно заинтересовани от изследването и ученето. Упражнението им помогна също да се подкрепят един друг, защото работеха за постигане на обща цел. Децата работеха и върху своите комуникационни умения, докато си сътрудничиха с партньора си. Опитът с виртуална реалност ClassVR предостави автентична възможност да се опише обстановка, като се използват нови думи. Тъй като учениците бяха „удивени“ от пейзажа, те нямаха търпение да споделят своето описание и думите дойдоха лесно. Освен това по време на този урок имаше много по-високо ниво на участие и фокус от това, което постигаха на предишните уроци.


Полезно
Новини
Партньори