Системи за отговори и гласуване TurningTechnologies

24 x кликъра ResponseCard LT, RF приемник, чанта за съхранение и прена...
код: 24xRC-LT
Системите за отговори (Student Response Systems) включват хардуерни кликъри или интернет-свърза ни ус...
Цена: обадете се
32 x кликъра ResponseCard LT, RF приемник, чанта за съхранение и прена...
код: 32xRC-LT
Системите за отговори (Student Response Systems) включват хардуерни кликъри или интернет-свърза ни ус...
Цена: обадете се
24 x кликъра ResponseCard RF, RF+ приемник с вградена памет (4GB), чан...
код: 24xRFC-02
Системите за отговори (Student Response Systems) включват хардуерни кликъри или интернет-свърз. ..
Цена: обадете се
32 x кликъра ResponseCard RF, RF+ приемник с вградена памет (4GB), чан...
код: 32xRFC-02
Системите за отговори (Student Response Systems) включват хардуерни кликъри или интернет-свърза ни ...
Цена: обадете се
24 x кликъра ResponseCard RF, ResponseCard AnyWhere приемник, чанта за...
код: 24xRFC-02; RCAW-01
Системите за отговори (Student Response Systems) включват хардуерни кликъри или интернет-свърза ни ...
Цена: обадете се
32 x кликъра ResponseCard RF, ResponseCard AnyWhere приемник, чанта за...
код: 32xRFC-02; RCAW-01
Системите за отговори (Student Response Systems) включват хардуерни кликъри или интернет-свърза ни ус...
Цена: обадете се
24 x кликъра ResponseCard RF LCD, RF+ приемник с вградена памет (4GB),...
код: 24xRFC-03; XRC-R03
Системите за отговори (Student Response Systems) включват хардуерни кликъри или интернет-свърза ни ...
Цена: обадете се
32 x кликъра ResponseCard RF LCD, RF+ приемник с вградена памет (4GB),...
код: 32xRFC-03; XRC-R03
Системите за отговори (Student Response Systems) включват хардуерни кликъри или интернет-свърза ни ус...
Цена: обадете се
24 x кликъра ResponseCard RF LCD, ResponseCard AnyWhere приемник, чант...
код: 24xRFC-03; RCAW-01
Системите за отговори (Student Response Systems) включват хардуерни кликъри или интернет-свърза ни ус...
Цена: обадете се
32 x кликъра ResponseCard RF LCD, ResponseCard AnyWhere приемник, чант...
код: 32xRFC-03; RCAW-01
Системите за отговори (Student Response Systems) включват хардуерни кликъри или интернет-свърза ни ус...
Цена: обадете се
Новини
Партньори