Полезно

Документни камери

Документни камери


Визуален презентатор или визуализатор, документната камера е идеално допълнение към всяка класна стая. Тя е устройство за заснемане на изображения в реално време, които можете да споделите с голяма аудитория физически или онлайн. Имате възможност да свържете камерата към вашия компютър и да предавате на живо с помощта на видеоконферентна програма ZOOM, Webex. Meet или друга, или ако сте в класната стая да свържете камерата с компютър и проектор, за да виждат всички на голям екран, но ... можете и да свържете камерата директно към интерактивен дисплей и да работите директно върху изображението.

Чрез документната камера вие имате възможност да покажете на присъстващите това, върху което работите в момента - дву-, или триизмерни обекти. Независимо дали работите от дома или в класната стая, документната камера ви предоставя възможността да покажете в реално време, това което искате да споделите—учебник или тетрадка, в която пишете, картина, която рисувате, експеримент, който правите и да го споделите.

Визуализаторите или документните камери разполагат с гъвкаво рамо, с помощта на което могат да се позиционират върху обекта и да показват това, което сте решили да споделите.

Благодарение на документните камери може да направите своята презентация достъпна и разбираема за всички. 

 
Полезно
Новини
Партньори