Полезно
ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТ ПО АДМИНИСТРАТИВЕН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ № BG16RFOP002-2.089-2385-C01
ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТ ПО АДМИНИСТРАТИВЕН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНА...
Почистване на интерактивен дисплей.
Хигиената и дезинфекцията в момента са изключително важни, а интерактивн...
Защо интерактивният тъч дисплей може да помогне на образованието сега повече от всякога?
Напоследък преминаваме през много несигурни времена и не знаем какво щ...
Защо да използваме екран за мултимедията си? (защо да използваме прожекционен екран, нужен ли ни е екран)
Въпреки че можете да прожектирате и върху бяла стена, висококачествени...

Newline Interactive - Преодоляване на пропастта между дигиталната революция и устойчивостта на околната среда

27 Октомври 2023 г.
Newline Interactive - Преодоляване на пропастта между дигиталната революция и устойчивостта на околната среда
През последните години дигиталната революция проправи пътя за множество технологични постижения, които не само подобриха качеството на живот на хората, но и създадоха възможности за намаляване на въздействието върху околната среда от ежедневните дейности. В резултат на това все по-голям брой компании възприемат плавна технологична трансформация, която не само повишава ефективността, но и подобрява екологичното осъзнаване.

Ангажиментът на Newline към устойчивостта на околната среда е фундаментален за корпоративната визия на компанията. Тя признава неотложността на климатичната криза и значението на предприемането на конкретни стъпки за минимизиране на въздействието върху околната среда от своите операции. През годините Newline Interactive внедри няколко подобрения в своите процеси, за да допринесе за екоустойчивостта.

Важен аспект от зеления подход на компанията е ангажиментът за намаляване на отпадъците от опаковки. Чрез използването на по-малко, напълно рециклируеми опаковъчни материали, Newline успя значително да намали количеството материал, необходим за опаковане на своите продукти. Това не само намалява отпадъците, но и въглеродния отпечатък, свързан с транспорта, тъй като повече продукти могат да бъдат опаковани във всеки контейнер.

Освен това приблизително 85% от наличностите на Newline за региона на EMEA се съхраняват в склада на DSV. Това стратегическо партньорство с DSV, логистична компания, поела ангажимент за намаляване на емисиите на CO2 с 40% до 2030 г., допринася значително за намаляване на въздействието върху околната среда, свързано с дистрибуторската мрежа.

Иновативният дизайн на продуктите на Newline Interactive също играе ключова роля в усилията за еко-устойчивост. Модулните системи позволяват на клиентите да персонализират продуктите, за да отговорят на техните специфични нужди, като същевременно минимизират материалните отпадъци. Тези продукти са проектирани да могат лесно да се надстройват, осигурявайки по-дълъг жизнен цикъл, което е не само полезно за околната среда, но и икономично за клиентите.

Усилията за подобряване на енергийната ефективност са друг крайъгълен камък на екологичния ангажимент на Newline Interactive. Компанията е получила няколко сертификата като CE (EMC + LVD + FCC + red), RoHS, Reach и Energy Star, демонстрирайки отдаденост за намаляване на въздействието върху околната среда на своите продукти.

В допълнение към тези зелени инициативи, Newline Interactive може да се похвали с няколко корпоративни сертификата, включително ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001 и ISO 45001, които подчертават ангажимента към практики за устойчиво управление на бизнеса.

Зелените политики и практики, възприети от Newline Interactive, оказват значително влияние както върху компанията, така и върху пазара като цяло. Увеличаващият се регулаторен натиск и нарастващата осведоменост на потребителите относно устойчивостта на околната среда карат компаниите да преоценяват своите практики и да инвестират в по-екологични решения. Това не само предоставя значителни възможности за бизнес за компании като Newline Interactive, но и ги предизвиква да работят в съответствие с все по -строгите разпоредби.

Newline Interactive гледа на тези предизвикателства като на инвестиции в устойчивото бъдеще на своята компания. Тя твърдо вярва, че тези практики са от решаващо значение за нейния бъдещ успех и за значителен принос към един по-устойчив свят.
В свят, в който дигиталната трансформация напредва бързо, компании като Newline Interactive демонстрират, че е възможно да се използва силата на технологиите, като същевременно се дава приоритет на устойчивостта на околната среда. Тъй като компаниите по света все повече възприемат екологични практики, можем да очакваме да видим по-светло, по-устойчиво бъдеще на хоризонта.
 
 


Полезно
ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТ ПО АДМИНИСТРАТИВЕН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ № BG16RFOP002-2.089-2385-C01
ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТ ПО АДМИНИСТРАТИВЕН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНА...
Почистване на интерактивен дисплей.
Хигиената и дезинфекцията в момента са изключително важни, а интерактивн...
Защо интерактивният тъч дисплей може да помогне на образованието сега повече от всякога?
Напоследък преминаваме през много несигурни времена и не знаем какво щ...
Защо да използваме екран за мултимедията си? (защо да използваме прожекционен екран, нужен ли ни е екран)
Въпреки че можете да прожектирате и върху бяла стена, висококачествени...
Новини
Партньори